patempti

patempti
patem̃pti vksm. Patem̃pk sijõną žemỹn.

.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • patempti — patem̃pti, ia (pàtempia), pàtempė K, Š, DŽ, KŽ 1. tr., intr. Klt tempiant, traukiant padidinti, pailginti, paplatinti: Stalas pàtemptas, svečiai susėdę Krš. Norints ir labai norėjo būt didelis, bet gerai žinojo, ka niekas manęs až ausų aukštyn …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • patraukti — Rtr, NdŽ, KŽ; SD1133, Lex100, R87, MŽ115, M, L, LL149,151 1. tr. SD1127 traukiant pakišti, pabrukti po kuo: [Arklys] jam an kupros kaip šoko, jį po apačia patraukė, tą žmogų būt sumynęs Snt. | Ėjo pagal gelžkelį, vėjas po traukiniu i patraukė Mžš …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • patempimas — patempìmas sm. (2) → patempti: 1. Stygų patempìmas NdŽ. Lūpų patempìmas NdŽ. 2. Tum patempimù (timptelėjimu davus ženklą) įlėkė į krautuvę i gavo kiaušinių, varškės Krš. 3. NdŽ, LTEVIII505, Trgn med. tam tikra trauma, distorsija (distorsio):… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • anttempti — anttem̃pti, ia, añttempė žr. užtempti: 1. J, Š Ančtem̃psi an kurpalio, teip išeis puiki, išlenkti, aš pati esu dirbusi medpadžius Pkl. 2. Sermėgą vis kokią ne kokią zuperinę anttem̃psma KlvrŽ. 3. žr. aptempti 2: Jos sijonai siaurai antitempti… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • aptempti — aptem̃pti, ia, àptempė tr. Rtr, Š 1. LL97, Rd aptraukti, apdėti, apsiūti, apkalti ir pan. kuo iš viršaus ar aplink: Milelio aptem̃pdavo an kailinių Sdb. Nuspirkai medžiagos kokios i apìtempei paltelį Klt. Koja [sergančio reumatu] kailiu apsiūta …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atitempti — atitem̃pti, ia, atìtempė tr. KŽ; Ser, atatem̃pti, ia, atàtempė Š, attem̃pti, ia, àttempė KŽ 1. atvilkti, atitęsti: Jį atìtempė tie kuliganai prie kelio i visą sumuštą paliko Vl. Atitem̃psu karukus, i sutilps medžiai Vkš. | refl. tr. Š. 2. Vkš …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atklapa — ãtklapa sf. (1) 1. kamanų pavadis: Į kamanas sudėjau naujas ãtklapas Kv. Patempti atklapomis galvą S.Dauk. 2. BŽ461 balno kilpos diržas: Prie ãtklapos prisegta balno kilpa J. 3. atvarta, atlapas: Šliurpa kaptono, sermėgos ãtklapos J …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atspausti — KŽ; R39, MŽ53 1. tr. R34, MŽ45, N, K spaudžiant atstumti, atidaryti. 2. tr. Pv padaryti atkerusią, neprilipusią (plutą): Nu kaip ten dėsi atbulai [duonos kepalą], plutą atspausi Ms. Atspaustà duona Ūd. 3. tr. slegiant įskaudinti: Atspaudė man… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • dūšvelkis — ×dū̃švelkis (hibr.) sm. (1) sunkus, gremėzdiškas daiktas: Dū̃švelkiai ratai, negal nė arklys patempti Pkl. Dū̃švelkis, ne pjūklas – su juo vargu pjauti Šts. Eina su tokiais dū̃švelkiais apavęs Krž …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išmesti — išmèsti, ìšmeta, ìšmetė 1. tr. R išsviesti lauk: Kad gandras išmeta vieną arba du savo vaiku iš lizdo, būs blogi metai Klp. Išmesk tą katę per langą Vb. Arklys pašoko ir išmetė iš balno raitelį tartum kamštį iš butelio P.Cvir. Nesėsk, Joneli,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”